Digital Signage
..............................................................................................................
La Cartelleria o Senyalització Digital (Digital Signage) és un nou suport de comunicació on el contingut s'emet en una pantalla electrònica o cartell digital (digital sign), que pot ser modificat dinàmicament, de forma remota, i amb la finalitat de distribuir
missatges a una audiència específica en el lloc i moment escollit.

Digital Signage combina hardware, software i telecomunicacions amb l'objectiu de crear un poderós suport de comunicació que subministri oportunitats de captar l'atenció de la seva audiència d'una manera mai vista fins ara: educant, informant, creant imatge d'empresa i millorant les vendes.

Aquests sistemes centralitzats permeten tenir punts d'informació monitoritzats en tot moment, el que permet predir qualsevol problema de manera proactiva i tenir les pantalles en funcionament amb total fiabilitat. Per a això  s'utilitzen diferents tecnologies per a  mantenir informació segura i sota control en tot moment, dia i nit tots els dies de l'any.

6BDN pot ajudar-lo a seleccionar quin sistema és el més adient per les seves necessitatss,instal·lar-se'l i mantenir-lo en correcte funcionament. També podem dissenyar-li els continguts .

Consulti'ns


Sistemes interactius
Crear vídeos o imatges fixes interactives en sòls, parets, taules o en qualsevol suport per a vídeos o imatges. com vídeo wall, pantalles de LCD o Plasma. Imatges i vídeos que reaccionen amb el moviment de la gent: pot caminar sobre aigua, fer que apareguin flors sobre una taula simplement movent la mà o descobrir un cel blau després de la pluja al passar davant d'una paret. És un nou tipus d'interacció, simple i sorprenent, dissenyada per a atreure l'atenció del públic i crear experiències inoblidables.

El sistema està basat en una nova visió de la tecnologia informàtica. Una càmera recull els moviments de la gent i els transforma en instruccions informàtiques.
Consulti'nsSOLUCIONS INFORMÀTIQUES EN SOFTWARE
 • PROGRAMACIÓ
 • ASSESORIA
 • XARXES
 • INTERNET
 • SEGURETAT
 • FORMACIÓ
 • REENGINYERIA
 • SISTEMES
 • I+D
 • DIGITAL SIGNAGE
 • SISTEMES INTERACTIUS